Waarom massage ?
Er zijn steeds meer mensen die zich met een bepaalde regelmaat laten masseren.
Iedereen heeft hiervoor zijn/haar eigen redenen.
Massage kan een hulpmiddel zijn:


                                                                                  

  • Omdat het prettig en ontspannend is.
  • Voor een lichamelijke inspanning.
  • Na een lichamelijke inspanning.
  • Bij spierstijfheid zich uitend in andere lichamelijke klachten of ter voorkoming hiervan.
  • Ter bewustwording van het eigen lichaam.

Massage richt zich vooral op de behandeling van spieren, het zorgt voornamelijk voor een vochtafvoerend en verhoogd doorbloedings-effect.


Daarnaast heeft massage eveneens niet te onderschatten invloeden via het zenuwstelsel en daarmee op het hele lichaam.


Steeds meer mensen vinden de weg naar een masseur juist uit preventief oogpunt of puur ter ontspanning.

Naast veel fysieke aspecten zorgt massage ook voor dat 'moment voor jezelf' waar in onze maatschappij veel behoefte aan bestaat.

                                                                    

Mogelijkheden
Bij ons kunt u terecht voor:

Klassieke massage / sportmassage:
Een gerichte, fysieke vorm van massage waarbij ook de niet-sporter veel baat kan hebben.

Ontspanningsmassage:
Een rustige lichaamsmassage in combinatie met ademhalingstechniek vanuit haptonomische, energetische

en rebalancingprincipes waarbij de woorden voelen en gevoel de belangrijkste rol spelen.

Tevens worden de energiebanen (meridianen) van het lichaam behandeld.

Deze vorm van massage geeft een diep gevoel van ontspanning met een gunstig na-effect.

Bindweefselmassage:

Een oppervlakkige massage van het weefsel tussen de huid en haar onderlaag welke invloeden heeft op alle weefsels en organen.

In de meeste gevallen zal de behandeling bestaan uit een combinatie van bovenstaande mogelijkheden, afhankelijk van evt. klachten en/of de wensen van de cliŽnt.


Zwangerschapsmassage:
Een massagevorm welke vanuit bovenstaande principes wordt uitgevoerd in zittende houding of liggend op de zij.

De massage wordt aangepast aan de veranderende omstandigheden in het lichaam en richt zich met name op de onderrug, het bekken en de schouders van de aanstaande moeder met als doel ontspanning te geven.

Ook de aanstaande vader is daarbij van harte welkom om e.e.a. aangeleerd te krijgen om zijn partner behulpzaam te kunnen zijn.


Download hier een mooie folder over zwangerschapsmassage.


Gang van zaken
De eerste keer dat u bij ons komt wordt er een klein gesprekje gehouden om e.e.a. van elkaar aan de weet te komen. 

Hiervan worden noodzakelijke gegevens genoteerd en bewaard in een dossier. Daarop volgt een korte inspectie van het lichaam, met name van het te behandelen gebied. Dit is noodzakelijk om te kunnen bepalen of er redenen aanwezig zijn om van massage af te zien.


In overleg met de cliŽnt wordt een behandelplan samengesteld. Hierin wordt besproken welke vorm van massage het best kan worden toegepast, hoe vaak en met welke frequentie.

Vaak ontstaat uit de massagebehandeling een advies, bijvoorbeeld tot het doen van oefeningetjes.

                                                                                             

Taakgebied
Het ligt absoluut niet binnen het werkvlak van een masseur om op de stoel van een (para)medicus  te gaan zitten.

Als blijkt dat lichamelijke klachten hun oorzaak hebben in een ziekte of afwijking zal van massage-behandeling moeten

worden afgezien.

De cliŽnt wordt dan doorverwezen naar een  (para)medicus. Omgekeerd kan in overleg met bijvoorbeeld huisarts of

fysio/manueel therapeut massage een prachtige aanvulling zijn op de therapie die is/wordt ondergaan.

Afspraken
Telefonisch of per e-mail kan een afspraak worden gemaakt.

Meestal wordt, nadat het aantal massage's is bepaald, na een behandeling een afspraak gemaakt voor de daaropvolgende keer.

Veel mensen kiezen voor een regelmatige massage-behandeling bijvoorbeeld 1 keer per maand.

Voor het maken van een afspraak kunt u dagelijks terecht van 16.00- 22.00 uur.

In uitzonderingsgevallen kan een massage-aan-huis besproken worden. Tarief op aanvraag.

                                                                               

Voorbereidingen
Het ondergaan van een massage vergt geen specifieke voorbereidingen. Wel verdient het aanbeveling om kleding te dragen die niet te strak zit en gemakkelijk uit,- en aangetrokken kan worden. 1-2 glazen water drinken na de behandeling komt deze ten goede. Het is niet verstandig na een ontspanningsmassage die avond inspannende of actieve zaken te plannen.

Resultaat
Iedere therapie wekt een bepaald verwachtings-patroon bij de cliŽnt: "Het moet helpen". Dit is met massage niet anders.

Het effekt van massage kan meestal na 1 behandeling moeilijk worden bepaald. Soms worden de klachten na de eerste behandeling zelfs erger !

Om teleurstellingen te voorkomen wordt tijdens de eerste kennismaking geÔnventariseerd wat het  verwachtingspatroon van de cliŽnt is t.a.v. de behandeling; Het doel.

Tijdens de vervolgbehandelingen wordt bekeken of dit doel bereikt is of wordt.

Tarieven
Helaas wordt een bezoek aan een masseur (nog) niet bekostigd door ziektenkosten-verzekeraars.

Daarom wordt van de cliŽnt gevraagd na een behandeling te betalen.

Dat kan contant zijn of op rekening. Het tarief per behandeling is afhankelijk van de behandelde lichaamszŰne. Zie 'tarieven'

Onduidelijkheden

Vragen en onduidelijkheden t.a.v. de behandeling moeten altijd open worden besproken,
immers:   u bent baas over uw eigen lichaam !!


Dossier
Alle gegevens zoals persoonlijke gegevens en uitgevoerde behandelingen worden bewaard in een dossier, waarvoor vooraf toestemming wordt gevraagd.

Deze gegevens blijven strikt vertrouwelijk en komen zonder toestemming van de cliŽnt nooit voor
derden beschikbaar. Dit is een waarborg voor discretie en privacy.

                                                                      
Drempelvrees ?
Sommige mensen zien het idee van een gehele of gedeeltelijke lichaamsmassage wel zitten, maar vinden de stap om het ťcht eens te laten doen erg groot. Massage is nu eenmaal een behandelingsvorm die op het blote lichaam(sdeel) uitgevoerd moet worden. 


Die vrees is echter niet nodig, omdat discretie hoog in ons vaandel staat. Er wordt van tevoren duidelijk uitgelegd wat de bedoeling is ten aanzien van kleding en houding. Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om iemand mee te nemen. 


Periodieke massage

Een behoorlijk deel van onze cliŽnten kiest voor regelmatige massagebehandelingen volgens een zelf bepaalde frequentie (bijvoorbeeld 1x per maand, 1x per 2 maanden enz.), met als voordeel dat er volgens deze frequentie een aantal afspraken in voren gepland kan worden om verzekerd te zijn van ‘een plaatsje’.


Massagebon
Heeft u er wel eens over gedacht om een familielid/kennis te verblijden
met een bon voor een massagebehandeling ?           

Er zijn verschillende mogelijkheden in diverse prijsklassen. Wellicht een idee als verjaardagscadeau of "zomaar".

Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Voorwaarden / spelregels
Deze zijn er eigenlijk niet of nauwelijks, behalve dat we genoodzaakt zijn voor afspraken die binnen 48 uur geannuleerd worden € 15,= in rekening te brengen. Dit behoudens overmacht door plotselinge ziekte etc.

Eveneens geldt dit voor afspraken waarbij de cliŽnt niet verschijnt.

Het woord 'massage'
Massage als woord wordt helaas maar al te vaak geassocieerd met 'erotiek' en 'seks'.

Vandaar dat veel masseurs het woord sportmassage hanteren om het onderscheid duidelijk te maken.

Het woord sportmassage is eigenlijk ook niet juist omdat de behandeling gericht is op een mens en niet op een sport.

Dat de cliŽnt eventueel aan sport doet is gunstig voor de persoon maar niet noodzakelijk om al dan niet een massage- behandeling te ondergaan.

Sportmassage heeft zijn oorsprong in de zogeheten klassieke massage die al sinds  eeuwen wordt toegepast als therapievorm om allerlei klachten te verhelpen of te voorkomen.

Gelukkig is het zo dat steeds meer mensen zich regelmatig laten masseren juist vanuit preventief oogpunt en omdat het bijzonder prettig en ontspannend werkt als bijdrage tot een algeheel gevoel van welbevinden en daar is niets mis mee!


Massage wordt in het woordenboek omschreven als 'Aanraken, oftewel het met de handen uitvoeren van bewegingen/technieken om de bloedsomloop te bevorderen. Als geneeswijze ook tegen vermoeidheid toegepast'.


Hiermee is veel gezegd en deze omschrijving past ook het beste in onze visie omtrent masseren en gemasseerd worden.

Vragen / informatie
Mochten er n.a.v. deze informatie vragen bij u leven, of wilt u verder geÔnformeerd worden, dan kunt u altijd bellen of een bericht sturen.


Vraag ook een printvriendelijke versie van onze folder via e-mail. (word-document)


WELLICHT TOT ZIENS.                                      

Hans  en Mia Floor

Telefoon:  055 -54 21 628

E-mail: j.floor7@upcmail.nl

      NGS         IVS                        

Home
Informatie
Tarieven
Cursussen-Massage
Cursus-Reanimatie/AED
Foto's
Contact
Links Downloads

Massagepraktijk
Hans Floor

Carrouselweg 113
7335 PM Apeldoorn
Tel. 055-5421628